The Grandmaster

Director:
Wong Kar-wai
Cast:
Tony Leung Chiu-wai, Zhang Ziyi, Chang Chen
Colour:
Colour
Duration:
130 mins

Date: 19 Mar 2013
Time: 9:30 PM
Code: 19UL3E2
Venue: UA Langham Place