Confession of Pain

Director:
Andrew Lau, Alan Mak
Cast:
Tony Leung Chiu-wai, Kaneshiro Takeshi, Shu Qi, Xu Jinglei
Country:
Hong Kong
Year:
2006
Colour:
Colour
Language:
Cantonese
Duration:
111 mins

Date: 27 Mar 2013
Time: 9:30 PM
Code: 27CT3E2
Venue: Hong Kong City Hall Theatre